تبلیغات نمایندگان رسمی در شهرستان ها
ثبت نام هنرجو
مژده ای بزرگ به تمامی رزمی کاران
آلبوم تصاویر بروسلی

بروس لی …

مربیان، اساتید و پیشکسوتان هنرهای رزمی اگر می خواهید خود را شکوفا کنید، در این قسمت کلیک کنید ( آقایان و بانوان )
مژده ( برای اولین بار ) مژده سبک جهانی مدرسه سلاحهای رزمی مبارزان د
خرید CD های آموزشی مخصوص سبک جهانی برای اعضای رسمی
توجه                                 ( اطلاعیه مهم )           
گزارش برگزاری دوره داوری استایل سلاح های رزمی در دو بخش نمایشات و مبارزات
( گزارش برگزاری دوره داوری استایل سلاح های رزمی در دو بخش نمایشات و
مژده به تمامی رزمی کاران
مژده ( مژده ای بزرگ به دوستان و تمامی رزمی کاران خوبی که وارد سایت
 
جهت خواندن مطالب واقعیت ها به منو سمت راست، گزینه آخر مراجعه نمایید.
فهرست عناوین واقعیت های هنرهای رزمی
ثبت سبک ها در سازمان های جهانی مختلف در جهان آقایان و بانوان و رئیس سبک ها
احکام و مدارک و استاژ های آموزش ملی و بین المللی در هنرهای رزمی آقایان و بانوان
آلبوم تصاویر ژان کلود ون دام
مربیان، اساتید و پیشکسوتان جهت دریافت مسئولیت های رسمی
 
   

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدرسه سلاح های رزمی مبارزان ایران می باشد طراحی : کانون تبلیغات و آگهی روناش